150 J. MGV Wolfstein: GUTE-LAUNE-GRILL-NACHMITTAG - CVJM-Hütte, 09.08.2008

MGV-2008.08-A01 Festplatz
MGV-2008.08-A01 Festplatz

press to zoom
MGV-2008.08-B01 MGV-Vs
MGV-2008.08-B01 MGV-Vs

1.MGV-Vorsitzender Werner Eifert mit Ehefrau Helga

press to zoom
MGV-2008.08-G12 Gäste
MGV-2008.08-G12 Gäste

press to zoom
MGV-2008.08-A01 Festplatz
MGV-2008.08-A01 Festplatz

press to zoom